Apuraharaselvitysten tiivistelmät vuodelta 2021

Tiivistelmät vuonna 2021 myönnettyjen apurahojen käytöstä laadituista selvityksistä

 

1.Kalusteiden suunnittelu, valmistus

Tommi Alatalo

Design-sähkökaluste – puisen tuoteinnovaation kehittäminen, prototyypin tuottaminen sekä tarvittavien lupaprosessien kehittäminen

Aloitimme projektin tutkimalla puun mahdollisuuksia erimuotoisten sähkökalusteiden kotelon materiaalina. Teimme testejä puumateriaalin, kotelon ja liitoskohtien kestävyydestä erilaisissa muototutkielmissa. Teknisen suunnittelun apuna käytimme 3D-mallintamista, minkä avulla testasimme komponenttien sopivuutta sekä suunnittelimme puurungon sisälle tulevaa metallista asennuskoteloa. Samalla mallinsimme 3D-ohjelmistolla teknisiä rakenteita sekä sovitimme markkinoilla saatavilla olevia komponentteja ja puurungon sisälle tulevaa metallista asennuskoteloa. Kesällä hanke herätti kiinnostusta potentiaalisen asiakkaan suunnalla. Saatujen toiveiden mukaan muokatun sähkökalusteen havaittiin toimivan pitkänomaista paremmin kiekon muotoisena. Samalla puisen rungon ylä- ja alapinnan tehosteeksi valittiin mahdollisen asiakkaan tilojen materiaalipalettiin kuuluvaa kalustelinoleumia. Projektin edetessä havaitsimme käytännön kokeissa, että paksuviilupuriste on paras tapa tuottaa tippumisen kestävä, elämätön ja teollisesti tasalaatuisena valmistettavissa oleva puurunko. Tätä varten tarvitsemme varsinaista tuotantoa varten muotin. Muotoilututkielmat työstettiin CNC-jyrsimellä massiivipuusta viisipaikkaisen kiekon muodossa. Fyysisesti valmista tuotetta muistuttava tutkielma on esitelty asiakkaalle ja tarjous ensimmäisestä erästä on asiakkaan luona pohdittavana. Kehitystyön kuluessa ja keskusteluissa sisustusarkkitehtien kanssa olemme havainneet tarpeen myös muille tuotteille, joiden muotokieltä ja toiminnallisuutta olemme jo tutkineet.

 

Duoli Design Oy

DUOLI-muotoaan muuttavan istuimen tuotekehitys, patentointi ja kaupallistaminen

Vuoden 2021 aikana olemme:

a) mallintaneet uusimman version istuinmekanismista tietokoneella, josta CAD-mallista teetimme ”rautalankaversiot” patenttihakemusta varten,

b) laatineet patenttihakemuksen ja hakeneet tavaramerkkiä ”Duoli”,

c) aloittaneet toimenpiteet lisensointia varten ottamalla yhteyttä sopiviin lisenssipartnereihin sekä

d) aloittaneet neuvottelut muutamien ehdokkaiden kanssa

 

Hamari Auditorium furniture solution Oy

Auditoriokalusteiden laboratoriotestaus M1-päästöluokitusta varten

Rakennustietosäätiö myöntää tiettyjen kriteerien täyttyessä rakennusmateriaaleille tuotteen vähäpäästöisyydestä kertovan M1-päästöluokitustunnuksen. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote on vähäpäästöinen ja hajuton M1-vaatimusten mukaisesti. Huonekalusäätiön apurahaa haettiin ja myönnettiin kalusteiden testauttamiseksi M1-päästöluokitusta varten. Luokituksessa tuotteista mitataan hyväksytyssä laboratoriossa orgaanisten haihtuvien yhdisteiden, formaldehydin ja ammoniakin päästöt, jotka eivät saa ylittää raja-arvoja, sekä tutkitaan tuotteen haju. Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä valitsi kaksi kalustetta Hamarin tuotevalikoimasta koko tuotevalikoiman testaamista varten. Odeon-auditoriotuoli ja Lassard-puhujakoroke testattiin Eurofins laboratoriossa Espoossa kesällä 2021. Elokuussa testaus oli valmis ja auditoriokalusteet saivat päästöluokituksesta kertovan M1-luokitusmerkin. Hankkeella tutkittiin kalusteiden päästöjä ja saadun luokituksen avulla täytetään asiakkaiden vaatimukset pyrkimyksissä puhtaampaan sisäilmaan sopivia rakennusmateriaaleja valittaessa. Haettu ja myönnetty avustus, 6520 € alv 0%, käytettiin kokonaisuudessaan M1-päästöluokituksen hakuprosessin kustannuksiin.

 

Antrei Hartikainen

SKIN-kaappimalliston tuotekehitystyöskentely sekä työstö- materiaalikustannukset

Apuraha mahdollisti SKIN kaappien alkuvaiheen suunnittelun, materiaali- ja rakenne testauksen sekä hahmomallien ja ensimmäisten protomallien toteutuksen. Kaappimallistossa yhdistyy tunnistettava vahva visuaalinen ilme sekä innovatiivinen materiaalin hyödyntäminen. Keveys ulkonäöllisesti sekä fyysisesti oli yksi tuotekehitystä ohjaava tekijä. Rakenteellisesti kaapit ovat yksinkertaiset, tukevat ja erittäin kevyet. Rungon ontoissa kehysrakenteisissa vaakalevyissä ja pystyrimoissa on käytetty massiivi koivua ja 1,5mm ohutviiluvaneria. Materiaalitutkimuksen ja testien kautta on päädytty käyttämään läpikuultavassa kuoressa kolmen viilukerroksen 0,4 ohutviiluvaneria, jossa kaikki kerrokset ovat samansuuntaisia ja näin ollen läpikuultavaa pintaa ei häiritse vanerin normaali ristiinliimattu rakenne.

 

Hanna-Kaarina Heikkilä, Anni Pitkäjärvi

Viherkalustesarjan toteuttaminen

Projektin aluksi kartoitimme vallitsevan markkinatilanteen viherkalusteiden sektorilla ja hahmottelimme kuluttajien näkökulmasta potentiaalisesti kiinnostavia funktioita, joilla viherkasviharrastusta voitaisiin vaivattomasti ja esteettisesti harrastaa erilaisilla tiloissa. Tämän pohjalta määrittelimme kolme kiinnostavaa funktioita: modulaarinen taso, pylväsmäinen taso ja ripustettava teline. Erityisenä mielenkiinnon kohteenamme oli toteuttaa viherkalusteet puisina ja helposti kuljetettavina flatpack-tuotteina. Täten perehdyimme kiinnostaviin puuliitoksiin ja pohdimme kuluttajan kannalta vaivattomia tapoja koota tuotteet. Lisäksi perehdyimme erilaisten puulajien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden toteutuksessa. Ideointi- ja konseptivaiheen jälkeen suunnittelimme kolme visuaalisesti erilaista tuoteperhettä, joissa hyödynnettiin aiemmin kerryttämiämme havaintoja ja tietoa. Tuotesuunnittelun visuaalisena lähtökohtana oli toteuttaa veistosmaisia muotoja, joiden toteuttaminen taloudellisesti olisi myös järkevää. Kalusteiden suunnittelussa hyödynsimme aluksi 3D-mallinnusta ja pienoismallityöskentelyä. Sattumien seurauksena eräs pohjoismainen kalustefirma kiinnostui tuotteiden jatkokehittämisestä ja tällä hetkellä neuvottelemme tuotteiden mahdollisesta saattamisesta jatkokehitykseen. Vaihtoehtoisena suuntana kartoitamme kotimaisia pajoja, joiden kanssa taloudellisesti järkevä yhteistyö ja piensarjatuotannon käynnistäminen olisi mahdollista. Tällä hetkellä työstämme malleista prototyyppejä. Tuotekehitystyö jatkuu.

 

Iina Kettunen

Tuotesuunnitella ja tuotekehittää keskusteluun kutsuva massiivipuinen penkki, joka esitellään kevään 2022 Lokal-näyttelytilassa Helsingissä

Apuraha käytettiin massiivipuisen penkin tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen, protomallin valmistukseen sekä lopullisen penkkimallin valmistukseen. Penkki tullaan esittelemään Helsingissä keväällä 2022. Hankkeena oli suunnitella keskusteluun kutsuva penkki ja hanke oli kokonaisuudessaan antoisa ja haasteellinenkin. Suunnittelutyössä tärkeää oli tarkastella konseptia monipuolisesti. Projekti oli hyvin ajankohtainen ja se kuvasi korona-ajan luomia ajatuksia. Massiivipuun käyttö materiaalina oli lämmin ja penkkiin luonteva valinta. Penkin toteutuksesta vastasi puuseppä Ville Aakula. Projekti on alkuperäisen aikataulun mukaisesti vielä kesken. Tällä hetkellä penkistä valmistetaan protomallia oikeassa koossa ja lopullisen penkkimallin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Anna-Leena Kilpeläinen

Antibakteeristen ja desinfioitavien kalusteiden prototypointi

Hankkeen toteutus on siirretty saajan pyynnöstä vuodelle 2022

 

Laura Mattila, Mikko Merz

Peti-sänkymalliston jatkokehittäminen ja uusien mallien tuotantoon otto ja markkinointi

Myönnetyn apurahan turvin hanke saatiin toteutettua tavoitteena olleessa laajuudessa vuoden 2021 aikana. Peti-mallistoa laajennettiin siten, että kahden vakiokokoisen sänkyrungon sijaan tuotannossa on nyt neljä kokoa. Sängyn rakennetta ja tuotantoprosessia kehitettiin siten, että erilaisten osien ja pakkausten määrää saatiin vähennettyä vaikka mallien määrä kasvoi. Malliston osaksi suunniteltiin myös daybed-kokonaisuus, johon kuuluu sänkyrungon lisäksi patja ja tyyny. Daybed-malli saadaan myyntiin vuoden 2022 alussa. Tuotekehityksen lisäksi, koko mallisto valokuvattiin laajasti: kaikista malleista tuotettiin syvätyt tuotekuvat, animaatioita ja kuvia eri käyttöympäristöissä. Hanke huipentui 22.–28.11.2021 Maamusta-galleriassa Helsingissä pidettyyn näyttelyyn, jossa uudistunut mallisto esiteltiin yleisölle.

 

Oulun Yliopisto, Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö

Huonekaluihin integroitava elektroniikka ja anturointi – HILA

Työssä valmistettiin kahdella eri menetelmällä johtimia koivuvanerin päälle 1) Painotekniikalla ja 2) Lasertyöstäminen suoraan kuvio vanerin päälle. Painotekniikalla valmistetut johtimet tuottivat hyvän johtavuuden johtimia, mutta johtimien leveys ja alustan tasaisuus vaikuttavat lopputulokseen. Lasertyöstöllä pystytään valmistamaan ohuempia johtimia, mutta johtavuus on huonompi ja musteen imeytyminen työstettyyn kanavaan on otettava huomioon. Lisäksi tutkittiin johdinrakenteen laminointia puurakenteen sisään ja lasertyöstetyn venymäliuskakuvion laminointi vanerirakenteen sisään onnistui. Lisäksi tutkittiin langattoman mittauksen toteuttamista vaneriin integroidusta venymäanturista. Mittaus saatiin toteutettua käyttämällä modifioitua johdinmateriaalia venymäanturina. Elektroniikkaa ohjattiin puhelimella, josta tulos voitiin katsoa ja tallentaa.

 

Saara Renvall

Älylaitteen säilyttämiseen tarkoitetun kalusteen tuotekehitys ja prototyypin valmistus

Apurahan turvin tuoteidea suunniteltiin loppuun ja testattiin hahmomallien kautta. Siitä valmistettiin ensimmäiset kokopuiset mallit, r-sahatusta männystä. Lopputulos on tavoitteeni oloinen: täysin kotimainen, ekologinen ja tuotannollisesti jouheva kokopuinen tuotesarja, jossa toteutuu esteettisesti ja toiminnallisesti tavoiteltu taso. Sarjassa on kolme eri variaatiota puhelimen ja ipad:n säilyttämistä ja lataamista varten. Viimeisimmät mallit, kolme koko variaatiota ovat nyt työn alla ja valmistuvat joulukuussa 2021, sekä neljäs malli tammikuussa 2022.

 

Riku Taneli Toivonen

R21 senkin tuotekehitys, pienoismallien, hahmomallien, 1.1 prototyypin valmistuskustannukset sekä verstastilan vuokrakustannukset

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja prototypoida R21-senkin ensimmäiset mallit. Apuraha mahdollisti R21-senkin tuotekehityksen ja kahden erikokoisen prototyypin valmistuksen. Projektin lähtökohtana toimivat alustavat luonnokset R21-senkistä. Projektin tavoitteena oli suunnitella visuaalisesti mielenkiintoinen ja yllättävä tuote. Ensimmäisten 1:1 hahmomallien valmistamisen yhteydessä visuaalinen ilme ja mittasuhteet varmistuivat. Prototypoinnin tavoitteena on löytää järkevimmät ratkaisut tuotteen tulevaan valmistukseen. Tämän lisäksi on pyritty kartoittamaan tuotantokustannuksia ja löytämään valmistaja piensarjojen tuotannolle. Aikataulun puitteissa tuotekehitys on ensimmäisten hahmomallien osalta valmis. Viimeisteltyjen prototyyppien valmistus alkaa joulukuussa 2021 ja niiden on määrä olla valmiita joulukuun loppuun mennessä.

 

 

2. Laite- ja kalustohankinnat 

Tommi Förbom

Puukierre tuolien ja pöytien liitostyyppinä, osaaminen ja tuotantoprosessien ja siinä tarvittavien työkalujen kehittäminen ja verstaan varustelu

Puukierre on perinteinen, liimaton ja logistisen tehokkuuden mahdollistava ekologinen huonekalujen liitostapa. Projektin tavoite oli varustella pieni puusepän verstas puukierrettä hyödyntävien huonekalujen piensarjojen valmistusta varten ja samalla kehittää puukierreosaamista ja työssä tarvittavia työkaluja ja apuvälineitä. Projekti aloitettiin työkalu- ja konehankinnoilla. Toiminta siirrettiin projektin kuluessa alkuperäistä pienempään verstastilaan. Tämä verstastila on nyt varusteltu suunnitellusti muilta osin, mutta oikotasohöylä on sijoitettu toiseen verstastilaan ja tarkistuspyörösahaa ei ole vielä hankittu tilanpuutteen vuoksi. Uuden tilan etsiminen on käynnissä. Hankittuja työkaluja ja koneita siirretään väliaikaisesti oikotasohöylän kanssa samaan tilaan työskentelyn sujuvoittamiseksi. Kierteen teossa tunnistin ja ratkoin kahta ongelmaa: 1) miten kierteestä saa siistin ja pitävän 2) miten kierteen saa oikeaan kulmaan sekä naaras- että uroskierteeseen, jotta jalat saadaan haluttuun kulmaan. Kehitin projektin aikana työkaluja ja apuvälineitä kierteen tekoon edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Valmistin kehittämisen loppuvaiheen aikana kaksi erilaista, puukierrettä hyödyntävää huonekalua, penkin ja baarijakkaran. Valmius puukierrettä hyödyntävien tuolien ja pöytien valmistukseen on olemassa. Kehitetyt apuvälineet ja työtavat soveltuvat piensarjojen tekoon.

 

Hypha (Maxim Narbrough)

Custom-Built CNC for generative prototyping

Projektin tavoite oli suunnitella ja valmistaa räätälöityä CNC-jyrsinkonetta uusiengeneratiivisten tuotekonseptien kehittämiseksi.

Generatiivinen suunnittelu mahdollistaa suunnittelumenetelmiä, joissa algoritmit hyödynnetään esimerkiksi muotojen “kasvattamiseksi”. Generatiivinen muotoilu sallii myös esimerkiksi materiaalin menekin optimointia, haastavien orgaanisten muotojen luonninyksinkertaistamisen ja massaräätälöinnin automatisointia.

Räätälöity CNC-jyrsinkone tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja toteuttaa algoritmiavusteisen suunnittelun kautta luotuja tuotekonsepteja.

 

 

 

3. Messuille ja näyttelyihin osallistuminen

Pauliina Jokivuo, Aleksi Remsu, Penna Tornberg, Tomi Laukkanen (Raaka kollektiivi)

Tuotteiden prototyyppien valmistamien esiteltäväksi Milanon design week:lla omalla Raaka-gallerialla osana Isola Design Districin muotoilutapahtumaa

Apurahan saajat luopuivat myönnetystä apurahasta.

 

Pro Puu ry

Puusta paikallisesti – Sahaustapahtuma & näyttely

Pro Puu -galleriassa 3.-29.9.2021

PUUSTA PAIKALLISESTI

Puusta paikallisesti -näyttelyssä oli esillä kotimaisista puulajeista valmistettuja pienesineitä ja kalusteita, joiden avulla esitettiin puulajien käyttömahdollisuuksia ja ominaisuuksia.

Esineiden lisäksi näyttelyssä oli esillä puulajiseinäke, joka on suunnitellut oppilaitosten ja yleistentilojen seinille. Seinäke on näyttävä & innostava teos opetuksen avuksi tai tilaa kaunistamaan. Seinäkkeeseen kuuluu 18-20 kotimaistas puulajia. Kunkin puulajimallin päällä on QR-koodi kyseisen lajin esittelysivustolle Puuproffa.fi -sivuille. Puuproffasta löytyy tarkempaa tiedot kunkin lajin kasvupaikasta puulajin ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Galleriassa pyöri koko näyttelyn ajan Puun kaato, sahaus ja taapelointi-esitys, jossa havainnollistetaan puun kulkureitti metsästä/puistosta/pihasta sahauksen kautta kuivumaan ja lopulta puusepänmateriaaliksi.

SYYSSAHAUS

Pro Puu-keskuksella järjestettiin näyttelyn ohessa myös Syyssahaus-tapahtuma, jossa sahattiin mm. muutamia lahtelaisia kaupunkipuistopuita. Sahaus toteutettiin yhteistyössä AAA-Sahakoneen kanssa kenttävannesahalla ja apuna oli Pro Puu-yhdistyksen jäseniä.

Tuppeen sahatut puunrungot pinottiin mallitaapeliin kuivamaan. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Taapelit ovatkin tuttu maamerkki Pro Puu- keskuksen päädyssä.

Sahaustapahtuma oli avoin yleisölle ja toimii samalla oppimistilanteena alan opiskelijoille. Paikalle oli kutsuttu mm. puuseppäopiskelijoita sekä muotoilun- ja puutekniikan opiskelijoita. Tapahtumaa katsomassa oli myös joukko aiheesta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.