Apurahat

 

Säätiön jakaa vuosittain apurahoja säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiön hallitus päättää apurahojen jaosta. Apurahat julistetaan haettavaksi kerran vuodessa, yleensä tammikuussa. Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan erikseen sanomalehdissä ja säätiön kotisivuilla.

Apurahahakemukset tehdään vapaamuotoisesti ja osoitetaan säätiön hallituksen asiamiehelle. Ne voidaan lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Huonekalusäätiö, asiamies Juha Sutela PL 19, 00811 Helsinki  tai sähköpostilla osoitteeseen juha.sutela@huonekalusaatio.fi

Apurahoja koskevat päätökset tehdään hallituksen keväällä pidettävässä kokouksessa.

Apurahoja myöntäessään hallitus kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

  • hanke on säätiön tarkoituksen mukainen
  • hanke on omiaan edistämään huonekaluteollisuuden, puusepänteollisuuden, urheiluvälineteollisuuden tai soitinteollisuuden ammatillista-, kaupallista tai teknillistä osaamista, markkinointia tai alan kansainvälistymistä.

Apuraha voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että saaja sitoutuu raportoimaan säätiölle apurahan käytöstä sen myöntämisvuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Juha Sutela, puh 0400-506237; juha.sutela@huonekalusaatio.fi

Myönnetyt apurahat

Aikaisemmilta vuosilta tietoja ei ole syötetty www-sivulle.